19 December 2007

Day 148

video

1 comment:

Sassy said...

Не, това не е просто мрънкане, а песничката ни за 'лека нощ' и Йоанна направо се раздава при изпълнението й.