14 January 2008

Day 174

video

1 comment:

kiki1313 said...

Милата душичка.Как само небрежно си пее, някъде между съня, дрямката и будното си състояние :)

Мама май вече няма да има проблеми. Детенце се е научило да се самоприспива ;)